Cập nhật: 28/06/2019
Bản in
Cỡ chữ

Kỷ niệm 70 năm - chặng đường phát triển của kính hiển vi điện tử JEOl


Chúc mừng kỹ niệm 70 năm phát triển của Jeol trong mảng Kính hiển vi điện tử. 
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N là đại lý  chính thức của JEOL tại Việt Nam cho mảng Kính hiển vi điện tử.
Các tin khác
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866