Hình ảnh SARS-CoV-2 virus, Sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua JEOL JEM-1400
Hình ảnh SARS-CoV-2 virus, Sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua JEOL JEM-1400
Hình ảnh SARS-CoV-2 virus, Sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua JEOL JEM-1400
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019) 
Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16 - Tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16 - Tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 16 “GREEN AND SMART SOCIETY”
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN - International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology) 2019
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN - International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology) 2019
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN 2019) - (The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology)
#BatteryNote - Ứng dụng của các thiết bị Hãng Jeol cho ngành pin
#BatteryNote - Ứng dụng của các thiết bị Hãng Jeol cho ngành pin
BatteryNote này đã được tạo ra để cung cấp các giải pháp và thông tin tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển tập trung vào pin lithium ion (LIB)
#NMRspectroscopy
#NMRspectroscopy
St. Jude Children's Research Hospital (St. Jude Children's Research Hospital) will use the new 1.1 GHz class NMR system that is currently being installed to reveal...
Kỷ niệm 70 năm - chặng đường phát triển của kính hiển vi điện tử JEOl
Kỷ niệm 70 năm - chặng đường phát triển của kính hiển vi điện tử JEOl
Chúc mừng kỹ niệm 70 năm phát triển của Jeol trong mảng Kính hiển vi điện tử.  Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N là đại lý  chính thức của JEOL tại Việt Nam...
Hội thảo Bruker Cement Workshop 2014
Hội thảo Bruker Cement Workshop 2014
Bruker là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Karlshrue Đức. Tháng 9 vừa qua, kỷ niệm 15 năm ngày hợp tác tại Việt Nam. Hãng Bruker đã tổ chức hội thảo giới...
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866