HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG (The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019)
Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019) 
Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16 - Tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16 - Tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 16 “GREEN AND SMART SOCIETY”
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN - International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology) 2019
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN - International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology) 2019
Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN 2019) - (The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology)
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866