Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Máy phân tích nhiệt đồng thời STA - Máy đo nhiệt độ TGA + Nhiệt lượng kế DSC

Mô tả sản phẩm:

STA
Máy phân tích nhiệt đồng thời STA - Máy đo nhiệt độ TGA
+ Nhiệt lượng kế DSC


Đồng thời TGA/DSC là đo cả dòng nhiệt (đường cong màu xanh lá cây) và sự thay đổi trọng lượng (đường cong màu cam) trong vật liệu dưới dạng hàm của nhiệt độ hoặc thời gian trong môi trường có kiểm soát. Đo lường đồng thời hai tính chất vật liệu này không chỉ cải thiện năng suất mà còn đơn giản hóa việc giải thích kết quả. Thông tin miễn phí thu được cho phép phân biệt giữa các quá trình thu nhiệt và tỏa nhiệt mà không làm giảm khối lượng (ví dụ: tan chảy và kết tinh) và các quá trình liên quan đến giảm khối lượng (ví dụ, phân hủy).

Ví dụ ứng dụng để diễn giải về thông tin thu được từ phép đo STA. Kết quả cung cấp thông tin về thành phần chính xác của mẫu xi măng khi bạn có thể xác định lượng độ ẩm, chất lượng và lượng thạch anh trong mẫu cũng như độ ổn định nhiệt độ của vật liệu.


sản phẩm khác cùng loại
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866