Thông tin nhóm Thiết bị phân tích nhiệt đồng thời (STA hay TG/DSC/DTA)
- Dòng máy STA bằng bạch kim của Linseis có thể được xác định  những thay đổi đồng thời của khối lượng (TG) và phản ứng nhiệt lượng (HDSC) của một mẫu trong khoảng nhiệt độ -150oC- 1400oC. Các đặc tính của sản phẩm này cho độ chính xác, độ phân giải cao và độ ổn định lâu dài.
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỒNG THỜI STA PT1600
Thiết bị STA (phân tích nhiệt đồng thời) hoàn chỉnh với phần mềm và phần cứng bao gồm tiêu chuẩn hiệu chuẩn và phụ kiện  - Phần mềm để đánh giá dữ liệu và kiểm soát cho thiết bị STA  với nhiều tính năng, bao gồm: lập trình nhiệt dộ, kiểm soát nhiệt dộ khí …  - Dòng máy STA bằng bạch kim của...
Xem chi tiết
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỒNG THỜI STA PT1000
- Thiết bị STA (phân tích nhiệt đồng thời) hoàn chỉnh với phần mềm và phần cứng bao gồm tiêu chuẩn hiệu chuẩn và các phụ kiện
 - Phần mềm để đánh giá dữ liệu và kiểm soát cho thiết bị STA với nhiều tính năng, bao gồm: lập trình nhiệt dộ, kiểm soát nhiệt độ khí …
Xem chi tiết
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866