Thông tin nhóm Thiết bị ghép nối (Khả năng ghép nối với Khối phổ (MS), Hồng ngoại chu
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866