Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Kính hiển vi điện tử quét loại để bàn (Benchtop SEM) - JCM-7000

Mã sản phẩm: JCM-7000 NeoScope™

Mô tả sản phẩm:

Kính hiển vi điện tử quét loại để bàn (JCM-7000) được thiết kế dựa trên ý tưởng Thiết bị SEM dễ sử dụng với các chức năng thực hiện liền mạch và phân tích trực tiếp. JCM-7000 được tích hợp 3 chức năng mới mẻ:  * ”Zeromag” để chuyển đổi một cách liền mạch từ hình ảnh quang học sang hình ảnh điện tử SEM; * “Live Analysis” để xác định các nguyên tố cấu thành của vùng hình ảnh quan sát; * “Live 3D” hiển thị hình ảnh 3D được dựng trong quá trình quan sát SEM.

Khi kết hợp JCM-7000 và kính hiển vi quang học, có thể thực hiện phân tích vật liệu và kiểm soát chất lượng  nhanh hơn và chi tiết hơn.

Chi tiết tại: https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JCM-7000.html


Độ phóng đại trực tiếp

X10 – 100.000

Độ phóng đại hình ảnh

X24 – 202.168

Chế độ chụp ảnh

HV và LV

Thế gia tốc

6kV; 10kV; 15kV

Nguồn electron

Tungsten Filament/ Wehnelt Integrated grid

Kích thước mẫu tối đa

Đường kính 80 mm x 50mm cao


Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866