Thông tin nhóm Phụ kiện
Bia phún xạ Platinum
Sản phẩm: Bia phún xạ Platinum
PN: 78 0174721
Dùng cho máy phủ mẫu: JEC-1600F, JEC-3000FC, Smart coater…
Quy cách: 1 chiếc kích thước 57D*0.1mm
Xem chi tiết
Băng dính các bon
Sản phẩm: Băng dính các bon
PN: 780004523
Dùng cho tất cả máy SEM
Quy cách: 1 cuộn kích thước 7mmx 20m
Xem chi tiết
Sợi đốt điện tử (Filament)
Sản phẩm: Sợi đốt điện tử (Filament)PN: 804500070Dùng cho các model: JSM-6010, 6510, 6610, IT-100, IT-200, IT-300, IT-500Quy cách: Hộp 12 chiếc
Xem chi tiết
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866