Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Băng dính các bon

Mã sản phẩm: 780004523

Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm: Băng dính các bon
PN: 780004523
Dùng cho tất cả máy SEM
Quy cách: 1 cuộn kích thước 7mmx 20m
Sản phẩm: Băng dính các bon
PN: 780004523
Dùng cho tất cả máy SEM
Quy cách: 1 cuộn kích thước 7mmx 20m
Phụ trách KD
024.3783.5114
Phụ trách hóa chất
0912.007.328
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866