Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Phổ kế cộng hưởng từ điện tử thuận từ T155609_EMXnano

Mã sản phẩm: T155609_EMXnano

Mô tả sản phẩm:

Thế giới là một nơi rất năng động, không bao giờ ở trạng thái cân bằng. Phần lớn các động thái này là phản ứng hóa học liên quan đến việc chuyển một điện tử. Mỗi lần chuyển electron sẽ tạo ra một electron không tương tác sinh ra các gốc tự do thuận lợi. Cộng hưởng từ Điện tử Thuận từ - EPR (Electron Paramagnetic Resonance) là kỹ thuật quang phổ lý tưởng để đo các loại này cũng như để theo dõi theo thời gian của việc tạo ra và biến mất của chúng. EPR có khả năng phát hiện các gốc tự do một cách rõ ràng.
Thách thức
Các gốc tự có thời gian sống ngắn, điều này khiến cho việc phát hiện ra chúng là một thách thức. Sự chồng chéo quang phổ giữa các tín hiệu gốc khác nhau thường là một vấn đề lớn.
Các tính năng chính:
  •  Phần mềm dễ sử dụng
  •  1D Thí nghiệm quét thời gian để theo dõi động học của một loài đơn
  •  Thí nghiệm trường 2D EPR với thời gian để theo dõi động học của nhiều loài
  •  Lắp các quy trình để phân tích động học
  •  Mô-đun SpinFit để mô phỏng và xác định nhiều gốc tự do trong mẫu
  •  Mô-đun SpinCount để định lượng tổng số lần xoay và để xác định nồng độ gốc
  •  Mô phỏng nhiều adducts DMPO gốc bằng cách sử dụng SpinFit và cơ sở dữ liệu spin trap.
  •  SpinCount cung cấp một báo cáo về nồng độ các loài phù hợp trong suốt quá trình thực nghiệm.
  •  Báo cáo có thể được lưu dưới dạng tệp ASCII để đánh giá thêm.
Giải pháp
Hai phương pháp Giám sát và Định lượng các mảnh gốc tự do có thời gian sống ngắn ngủi trực tiếp ghi lại phổ EPR bằng cách quét nhanh hay gián tiếp phát hiện ra các gốc tự do qua các phản ứng của chúng bằng một đầu dò EPR nhìn thấy được. Để phát hiện, mô phỏng và lắp đặt trực tiếp các thiết bị trợ giúp phổ tần số EPR trong việc xác định và định lượng các gốc tự do. Đối với phát hiện gián tiếp, các chương trình thu nhận nhanh khi tín hiệu được giám sát theo thời gian rất quan trọng đối với các nghiên cứu động học.

Thiết bị
Phổ kế EMXnano đảm bảo kết quả chính xác cao với độ nhạy cao giúp các nhà nghiên cứu và sinh viên có kinh nghiệm EPR hạn chế sử dụng quang phổ EPR để xác định và theo dõi tỷ lệ phản ứng của các phản ứng gốc tự do trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866