Thông tin nhóm PHÂN TÍCH NHIỆT
Linseis là hãng sản xuất hàng đầu thế giới về các thiết bị phân tích nhiệt như: Thiết bị đo độ giãn nở nhiệt (Dilatometer), Phân tích nhiệt vi sai quét (DSC), Phân tích nhiệt trọng trường (TGA)
Phụ trách KD
024.3562.3670
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866