Cập nhật: 15/08/2014
Bản in
Cỡ chữ

Giới thiệu chung về Bruker: nhà sản xuất các thiết bị khoa học cho việc nghiên cứu phân tử và vật liệu

Tập đoàn BRUKER là nhà sản xuất các thiết bị khoa học cho việc nghiên cứu phân tử và vật liệu, cũng như cho công nghiệp và ứng dụng phân tích. Tập đoàn có trụ sở tại Billerica, Massachusetts, các công ty thành viên là Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics và Bruker Optics. Ngày nay trên toàn thể giới, Bruker có hơn 6000 nhân viên với hơn 90 địa điểm trên khắp các châu lục
Tập đoàn BRUKER là nhà sản xuất các thiết bị khoa học cho việc nghiên cứu phân tử và vật liệu, cũng như cho công nghiệp và ứng dụng phân tích. Tập đoàn có trụ sở tại Billerica, Massachusetts, các công ty thành viên là Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics và Bruker Optics.

Ngày nay trên toàn thể giới, Bruker có hơn 6000 nhân viên với hơn 90 địa điểm trên khắp các châu lục. Các hệ thống của Bruker bao trùm mảng rộng của các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển và được sử dụng trong tất cả các quy trình sản xuất công nghiệp với mục đích đảm bảo chất lượng và độ tin cậy quá trình. 

Bruker tiếp tục xây dựng trên phạm vi rộng lớn của các sản phẩm và giải pháp. Là một trong những công ty thiết bị phân tích hàng đầu thế giới, Bruker cam kết mạnh mẽ để tiếp tục đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cũng như tiếp tục phát triển công nghệ state-of-the-art và giải pháp sáng tạo cho các câu hỏi phân tích hiện nay. 

Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866