Thông tin nhóm M BRAUN
Hãng MBRAUN là hãng thiết bị hàng đầu trong lĩnh vực GloveBox. 
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866