Thông tin nhóm LÒ NUNG CHẨY MẪU PHÂN TÍCH XRF
XRFscientific là Hãng sản xuất hàng đầu thế giới về các thiết bị lò nung chẩy mẫu dùng để chuẩn bị mẫu  trong phân tích XRF, ICP-OES... Với các thiết bị về lò nung chẩy mẫu bằng điện, bằng gas tự động hoàn toàn hay thao tác bằng tay với nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866