Thông tin nhóm Kính hiển vi điện tử quét - SEM
Kính hiển vi điện tử quét (tiếng Anh: Scanning Electron Microscope, thường viết tắt là SEM), là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp quét trên bề mặt mẫu. Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân tích các bức xạ phát ra từ tương tác của chùm điện tử với bề mặt mẫu vật.
Kính hiển vi điện tử quét JSM-IT300 LV
Kính hiển vi điện tử quét model JSM-IT300 LV có các chế độ đo trong chân không cao; chân không thấp, có buồng mẫu lớn (để có thể lắp được tất cả các phụ kiện phân tích nguyên tố : EDS, WDS, phân tích định hướng tinh thể EBSD,...).
Xem chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét JSM-6010 PLUS/ LV
- Kính hiển vi điện tử quét (SEM) model JSM-6010PLUS/LV được phát triển dành cho kỷ nguyên của công nghệ nano để nghiên cứu cấu trúc và chụp ảnh các mẫu vật gốc silicat, kim loại và polyme, v.v... ở các dạng rắn và bột.
Xem chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét JSM-6510 LV
Kính hiển vi điện tử quét (SEM) model JSM-6510LV được phát triển dành cho kỷ nguyên của công nghệ nano để nghiên cứu cấu trúc và chụp ảnh các mẫu vật gốc silicat, kim loại và polime, v.v... ở các dạng rắn và bột.
Xem chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét JSM-6610 LV
- Kính hiển vi điện tử quét model JSM-6610 LV có các chế độ đo trong chân không cao; chân không thấp, có buồng mẫu lớn (để có thể lắp được tất cả các phụ kiện phân tích nguyên tố : EDS, WDS, phân tích định hướng tinh thể EBSD, các bệ mẫu nhiệt độ khác nhau, bệ mẫu quay CCD camera, kính hiển vi theo...
Xem chi tiết
Kính hiển vi phát điện tử quét phân giải siêu cao (FESEM) 7100F
Kính hiển vi điện tử quét độ phân giải siêu cao JSM 7100F trang bị rất nhiều đặc điểm tiên tiến và khả năng phân tích phù hợp với yêu cầu đặc biệt của mỗi loại mẫu.Kính được thiết kế với hai thấu kính cuối cùng, công nghệ giảm tốc chùm tia và công nghệ chân không thấp.
Xem chi tiết
Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường độ phân siêu giải cao  - JSM 7610
Kính hiển vi JSM-7610F thuộc dòng kính hiển vi điện tử quét phân giải siêu cao (ultra high resolution) cho phép quan sát, chụp ảnh phân giải cao ở quy mô nano
Xem chi tiết
12
Phụ trách KD
024.3783.5114
Phụ trách hóa chất
0912.007.328
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866