Thông tin nhóm JEOL
JEOL là nhà cung cấp hàng đầu trên toàn cầu về các thiết bị khoa học được sử dụng để nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực: Công nghệ nano, khoa học đời sống, thông tin quang học, pháp y và sinh học. Việc sử dụng các công nghệ độc quyền trong các sản phẩm, dịch vụ và sự hiểu biết, JEOL giúp các khách hàng của mình trong việc phát triển sản phẩm và nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm của JEOL bao gồm các thiết bị ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghiệp.
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866