Thông tin nhóm Jeol SEM để bàn
Kính hiển vi điện tử quét loại để bàn (Benchtop SEM) - JCM-7000
Kính hiển vi điện tử quét loại để bàn (JCM-7000) được thiết kế dựa trên ý tưởng Thiết bị SEM dễ sử dụng với các chức năng thực hiện liền mạch và phân tích trực tiếp. JCM-7000 được tích hợp 3 chức năng mới mẻ:  * ”Zeromag” để chuyển đổi một cách liền mạch từ hình ảnh quang học sang hình ảnh điện...
Xem chi tiết
Băng dính các bon
Sản phẩm: Băng dính các bon
PN: 780004523
Dùng cho tất cả máy SEM
Quy cách: 1 cuộn kích thước 7mmx 20m
Xem chi tiết
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866