Thông tin nhóm JEOL
Hãng Jeol - Nhật Bản, là nhà sản xuất đi đầu trên thế giới cho các thiết bhij phục vụ có ngành công nghiệp bán dẫn, kim loại, sinh học, và vật liệu mới. Các sản phẩm tiêu biểu bao gồm: Kính hiển vi điện tử quét (SEM); Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)....
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866