Thông tin nhóm CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ( Nuclear Magnetic Resonance - NMR)  là một phương pháp bổ sung quan trọng với hóa học hữu cơ. Phương pháp phổ NMR nghiê cứu cấu trúc phân tử bằng sự tương tác của bức xạ điện tử tần số radio với tập hợp hạt nhân được đặt trong từ trường mạnh. Các hạt nhân này là một phần của nguyên tử, và các nguyên tử lại được tập hợp thành phân tử. Do vậy, phổ NMR có thể cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc phân tử mà khó có thẻ nhận được bằng bất kì phương pháp nào khác.

Có nhiều hạt nhân có thể nghiê cứu bằng kỹ thuật NMR, song hydro và carbon là chung nhất. Với phổ cộng hưởng từ hạt nhân co ta thông tin về số lượng nguyên tử khác biệt về mặt từ tính có mặt trong phân tử nghiên cứu. Chẳng hạn, khi hạt nhân hydro (proton) được nghiên cứu, ta có thể xác định số lượng của mỗi loại hạt nhân hydro riêng biệt cũng như nhận được thông tin về môi trường xung quanh của mỗi dạng. Đối với hạt nhân carbon ta cũng nhận được thông tin tương tự. Sự kết hợp các số liệu từ phổ IR và NMR thường đủ để xác định cấu trúc của một hợp chất chưa biết.
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866