Thông tin nhóm Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ( Nuclear Magnetic Resonance - NMR)  là một phương pháp bổ sung quan trọng với hóa học hữu cơ. Phương pháp phổ NMR nghiê cứu cấu trúc phân tử bằng sự tương tác của bức xạ điện tử tần số radio với tập hợp hạt nhân được đặt trong từ trường mạnh. Các hạt nhân này là một phần của nguyên tử, và các nguyên tử lại được tập hợp thành phân tử. Do vậy, phổ NMR có thể cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc phân tử mà khó có thẻ nhận được bằng bất kì phương pháp nào khác.

Bruker tự hào là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực Cộng hưởng từ với hệ Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao trên thế gới. Hệ cộng hưởng từ hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam (AVANCE - 500) tại Viện Hóa Học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cung cấp bởi Bruker vẫn đang vận hành và sử dụng tốt.
Hệ thống cộng hưởng từ Hạt nhân phân 400 MHz
AVANCE III là hệ Cộng hưởng từ Hạt nhân được thiết kế theo dạng module, áp dụng các công nghệ số hóa tiên tiến nhất. đáp ứng dải nghiên cứu ứng dụng rộng, có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích sau: Nghiên cứu các hợp chất hữu cơ dạng lỏng, Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất được thực hiện dựa trên...
Xem chi tiết
Hệ thống cộng hưởng từ Hạt nhân 500 MHz
AVANCE III là hệ Cộng hưởng từ Hạt nhân được thiết kế theo dạng module, áp dụng các công nghệ số hóa tiên tiến nhất. đáp ứng dải nghiên cứu ứng dụng rộng, có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích sau: Nghiên cứu các hợp chất hữu cơ dạng lỏng, Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất được thực hiện dựa trên...
Xem chi tiết
Phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân sử dụng phương pháp biến đổi Fourier tần số 300Hz
Hệ thống phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao sử dụng phương pháp biến đổi Fourier, thiết kế đồng khối, dễ dàng sử dụng. Hệ thống chuyên dụng phân tích phân giải cao cấu trúc của Proton/Carbon NMR trong lĩnh vực học tập, giảng dạy cũng như trong các ứng dụng dược phẩm.
Xem chi tiết
Hệ thống cộng hưởng từ Hạt nhân phân 600 MHz
AVANCE III là hệ Cộng hưởng từ Hạt nhân được thiết kế theo dạng module, áp dụng các công nghệ số hóa tiên tiến nhất. đáp ứng dải nghiên cứu ứng dụng rộng, có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích sau: Nghiên cứu các hợp chất hữu cơ dạng lỏng, Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất được thực hiện dựa trên...
Xem chi tiết
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866