Thông tin nhóm BRUKER
Tập đoàn BRUKER là nhà sản xuất các thiết bị khoa học cho việc nghiên cứu phân tử và vật liệu, cũng như cho công nghiệp và ứng dụng phân tích. Tập đoàn có trụ sở tại Billerica, Massachusetts, các công ty thành viên là Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics và Bruker Optics. Ngày nay trên toàn thể giới, Bruker có hơn 6000 nhân viên với hơn 90 địa điểm trên khắp các châu lục
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866