Thông tin nhóm Thiết bị đo các hệ số vật lý (hiệu ứng Seebeck, điện trở, Hall, điện
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866