Thông tin nhóm QUANG PHỔ TIA X
Các phương pháp phân tích quang phổ học là những kĩ thuật phân tích hóa lí, đã và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học. Đặc biệt ở các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử đã trở thành một trong các phương pháp dùng để phân tích lượng vết các kim loại trong nhiều đối tượng khác nhau như đất, nước, không khí, thực phẩm, v.v... Các phương pháp phân tích quang phổ học hiện này gồm có rất  nhiều các phương pháp khác nhau. Mỗi một phương pháp có một ưu điểm và dùng để phân tích những chỉ tiêu riêng của mẫu cần nghiên cứu. Việc kết hợp các phương pháp quang phổ khác nhau sẽ cho ta đầy đủ thông tin về mẫu cần nghiên cứu.
Phụ trách KD
024.3562.3670
028.2215.2108
Phụ trách hóa chất
028.6658.9490
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866