Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019)
Trước thềm Hội nghị quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 7 - IWNA 2019, Viện Công nghệ Nano (INT) có tổ chức Lớp học Chuyên đề về Công nghệ Micro-Nano lần thứ 16 (School on Micro-Nanotechnology - MINATEC 2019) do các chuyên gia Pháp tham gia giảng dạy.

Đây là một lớp học thường niên được tổ chức bắt đầu từ năm 2004 (15 lần) 

Với nội dung lớp học thiên về Nghiên cứu, Ứng dụng, Thực nghiệm và có tính thực tiển cao. Cùng với đó là các thiết bị hiện đại và chuyên sâu của Viện Công nghệ Nano phục vụ cho lớp học, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Pháp.

Chi tiết về lớp học vui lòng xem thêm tại: http://hcmint.edu.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=836